My na to máme!

22.02.2022

My, športovci z 1.C, vieme, že nestačí byť fit iba telom, ale treba trénovať aj myseľ. Ráno sme spoločne fandili našim hokejistom a potom sme si vyrábali svoje olympijské knižky. Riešili sme "olympijské úlohy" a získali sme veľa nových poznatkov o zimných olympijských hrách. Aj keď len v triede, bez snehu a ľadu, bolo super napodobňovať jednotlivé športové disciplíny. A kto vie, možno aj z nás raz vyrastú olympijskí víťazi.