Mini olympiáda

21.06.2023

V máji prišla naša vychovávateľka a atlétka Katka s nápadom zorganizovať atletickú súťaž družstiev pre žiakov 1. stupňa. Pozvali sme základné školy z nášho mesta, nech si prídu zasúťažiť s nami. Po upršaných dňoch sa na nás usmialo slniečko, veď sa radovalo, že sa stretlo na našom školskom dvore 84 súťažiacich. Pretekalo sa v piatich disciplínach: skok do diaľky z miesta, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, odhod medicinbalu alebo volejbalky z kolien spoza hlavy, štafetový beh 6 x 200 m mladší, resp. 6 x 400 m starší a hod vortexom. Súťažiaci boli veľmi šikovní. Každý mal svoju disciplínu, v ktorej bol dobrý, ale výsledok závisel od výkonu celého družstva. Nakoniec v kategórii mladších žiakov (1. a 2. ročník) zvíťazila ZŠ M. Jókaiho s VJM, tesne za nimi skončilo družstvo našich žiakov v zložení Nelka Mankovická, Ľubka Slugeňová, Amia Doležajová, Leonard Kiss, Roman Baštrnák a Filip Hegedűs. 3. miesto obsadila ZŠ s VJM Eötvösova. V kategórii starších žiakov (3. a 4. ročník) zvíťazila ZŠ Pohraničná, zase v tesnom závese družstvo našich žiakov v zložení Greta Peroli, Samia Adámiková, Lara Adamik, Blažej Slugeň, Lacko Strasser a Damian Földes a na 3. mieste ZŠ s VJM Eötvösova. Všetkým blahoželáme a dúfame, že sa na budúci rok stretneme znova.