MDD 2023

08.06.2023

Tento rok sme si mohli konečne znova užiť tradičný deň detí. Prvý stupeň sa vybral na výlet do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia Komárna. 3.B a 4.A si užili športové dopoludnie na Alžbetinom ostrove, 1.A, 1.B a 2.B navštívili ekofarmu vo Veľkom Lély, 2.A a 3.A sa vybrali na cyklotúru do Iže a 2.C so 4.B prežili skvelý deň v klube vodných turistov Kormorán. Druhý stupeň oslavoval MDD v areáli školy. Deviataci pripravili súťaže pre svojich mladších spolužiakov. Nechýbal vedomostný kvíz, poznávanie chutí a rôzne súťaže, ktoré preverili šikovnosť, vytrvalosť a rýchlosť detí. Obnovili sme aj tradíciu súťaže vo varení kotlíkového guláša. Naši ôsmaci a deviataci sa s veľkým elánom pustili do varenia. A keďže to bola súťaž, nechýbala ani porota, ktorá po ochutnávke rozhodla, že putovná vareška pre víťaznú triedu tento rok poputuje do 8.A. Blahoželáme. Po všetkých gulášoch sa len tak zaprášilo. Nakoniec bol každý spokojný, čo dokazovali prázdne kotlíky.