„Letecký deň“ priamo nad vynoveným školským ihriskom

05.10.2021

Dňa 5.10.2021 sme mali na našej školičke veľmi vzácnu, očakávanú návštevu. Naše pozvanie prijala Sokoliarska skupina sv. Bavona pri ZŠsMŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní. Táto škola je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje ako povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie je ďalej zamerané na klimatické zmeny a orientuje sa na všetko, čo je úzko spojené s porozumením prírody a jej ochranou.

Na naše prekvapenie ku nám zavítali tri sympatické slečny - sokoliarky. Mladučká pedagogička Natália s dvoma žiačkami 2. druhého stupňa, Sylviou a Michaelou. To, že boli také mladučké, však kvalite vystúpenia len pridalo a dievčatá sa stali pre mnohé zúčastnené deti vzorom.

Priniesli so sebou 6 prekrásnych dravých vtákov: Orliaka bielohlavého, Orla stepného, Sokola rároha, Výra afrického a dvoch Kaňúrov okrúhlochvostých.

Spolu so sovičkami a našimi žiakmi zo školského klubu nás bolo na ihrisku skoro 150!

Začala sa ukážka toho naj, čo sa dá v hodinovom programe deťom o sokoliarstve povedať a ukázať: história, prelety nad ihriskom i nad ležiacimi deťmi, vábenie, lovecké ukážky, ale i "hon" na nášho spolužiaka Dávida. Nuž a na záver ešte plus polhodinka fotenia detí s dravcami, ktorých si mohol každý, kto našiel odvahu, dokonca podržať v koženej rukavici aj na vlastnej ruke.

Bolo že to džavotu, výkrikov, vzdychov, potlesku a nadšenia. Toto všetko jednoducho treba vidieť, nuž a zamestnancom ŠKD pri ZŠ Komenského v Komárne sa podarilo túto akciu deťom úspešne zorganizovať.

Na záver chceme poďakovať kolektívu sokoliarov zo Štiavnických Baní za úžasnú prezentáciu ich umenia a všetkým zúčastneným zaželať, aby nadšenie z ich vystúpenia preniesli do svojich životov. Navždy prispeli k spoločnému úsiliu o vyvážené a láskyplné spolužitie s tou, ktorá je pre nás všetkých najdôležitejšia... s matkou prírodou.

Za kolektív vychovávateľov ŠKD ZŠ Komenského v Komárne, ujo Igor