Lásku k športu pestujeme od malička

20.02.2022

Vidieť radosť v tvárach našich detí je najlepší pocit nie len pre rodiča, ale aj pre učiteľa. Pred dvomi rokmi, keď sme pripravovali koncept športovej triedy, sme ani netušili, koľko usmievavých tvárí a koľko radosti uvidíme u našich prváčikov. Vidieť ich nadšenie, entuziazmus a radosť je pre nás veľkým potešením. Preto aj v školskom roku 2022/2023 plánujeme otvoriť športovú triedu, v ktorej sa budeme venovať všeobecnej športovej príprave. Deti majú v športovej triede okrem 2 hodín telesnej a športovej výchovy aj 3 hodiny športovej prípravy. Našim hlavným cieľom je u detí vybudovať pozitívny vzťah k športu a športovým aktivitám, rozvíjať u nich všetky pohybové schopnosti podľa senzitívnych období, pripravovať deti na ich budúcu špecializáciu na konkrétny šport. V 3. ročníku sa už deti budú na hodinách športovej prípravy špecializovať na basketbal alebo atletiku, podľa vlastného výberu.

Deti pohyb potrebujú, majú z neho neskutočnú radosť a z ich radosti máme ešte väčšiu radosť my, učitelia.