Kam vedú kamene - Sereď

21.12.2023

Naša práca na projekte Kam vedú kamene pokračuje. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sme sa 14.12. vybrali na workshop do Múzea holokaustu v Seredi. Mali sme dohodnutú vzdelávaciu aktivitu Život v seredskom tábore. Pán lektor múzea nás sprevádzal expozíciou, v ktorej najviac pozornosti dostal preparát kože s vytetovaným číslom či príbeh z Bartolomejskej noci. Potom sme sa usadili v baraku 3, rozdelili sme sa do skupín, pracovali na úlohách, ktoré sme museli zistiť z expozície múzea. Práca na úlohách nás pohltila a z dvojhodinového workshopu sa stal štvorhodinový. V závere tímy prezentovali svoje poznatky a tiež sme si pozreli do plusu video s osobnými svedectvami. Opäť sme dostali pochvalu od pána lektora za náš prístup, nasadenie a zanietenie v práci.