Jesenný denný tábor

02.11.2022

Jesenné prázdniny sme v škole strávili,
pekné chvíle sme spolu zažili.
V piatok sme z papiera tvorili a v športových disciplínach medzi sebou súťažili,
diplomy a sladkú odmenu sme za to všetci dostali.
V pondelok nás náročný deň čakal,
pirát Čierna Brada v našej škole svoj zlatý poklad schoval.
Našou úlohou bolo všetky indície získať,
preto sme museli 16 stanovíšť zdolať.
Z indícií sme báseň poskladali,
a na základe nej sme pirátov poklad hľadali.
Niektoré dievčatá si svoju trpezlivosť vyskúšali,
pekné náramky si pre seba vytvorili.
Veľká vďaka patrí Vikinke a Martinke z 8. bé,
ktoré prišli a pomohli pri stanovištiach bývalej p. učiteľke.