Imatrikulácia

01.12.2023

"Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa. Tak ako vždy v tomto čase, pasovanie prvákov začína sa zase."

Stať sa prvákom je nová, neprebádaná udalosť v živote detí. Treba si zvyknúť na nových ľudí, na povinnosti, na dodržiavania pravidiel. Začína sa nová etapa života malého človiečika, taká prelomová, pamätná. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal ich výnimočný deň.

Štvrtok, 30.11.2023, sa začínal netradične. Po prvej vyučovacej hodine sa žiaci dostali do kráľovstva, ktoré bolo plné tajomstiev. V tom čarovnom kráľovstve kraľoval kráľ Abecedár. Žiaci 1.A a 1.B sa vybrali na ďalekú cestu objavov, ponorili sa do písmen a číselných tajov. Víla Abeceda pre žiakov pripravila rôzne hádanky a úlohy, ktoré museli splniť v Písmenkove, Hádankove a Čítankove. Po úspešnom splnení úloh sa deti dostali k trpaslíkovi Počtárikovi, ktorý pre nich tiež pripravil ďalšie úlohy v Čísielkove, Počtárkove a v Hlavolamkove. Keď zistili kód z hlavolamu, získali kľúč z kráľovstva, ktorý ešte museli preniesť cez Prekážkovo.
Po splnení všetkých úloh sa mohli stať ozajstnými rytiermi kráľovstva kráľa ABECEDÁRA.
Šikovných žiakov potom pani zástupkyňa s veľkou ceruzkou v ruke pasovala za žiaka našej školy.
Za odmenu dostali šiltovku s logom našej školy a pamätný imatrikulačný list. Nakoniec žiaci zložili slávnostný sľub.

Tak sa teda žiaci vybrali do triedy na ďalekú cestu objavov...