Hlásenie ŠKD na polrok!

02.02.2023

Polročné vysvedčenie očakávali naše deti z ročníkov 1.-4. v karnevalových maskách. Po poslednom zvonení sa malé víly, čarodejnice, zvieratká, šašovia a mnoho iných masiek tešili na náš tradičný karneval‍. Prežili sme jedno veselé poobedie. Najprv sme sa pofotili všetci spolu, zaspievali si a potom nás už čakali aktivity v triedach. Za naše originálne masky a prvenstvá v súťažiach nás čakala sladká odmena.