Greenfluenceri a energia u nás

22.01.2024

Naša škola ZŠ J.A. Komenského v Komárne sa tento školský rok zapojila do súťaže neziskovej organizácie Ekofond SPP v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť. Cieľom tejto súťaže s názvom Greenfluenceri a energia je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Súťaž má za cieľ inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať navrhnuté riešenia, šíriť ich medzi širokú verejnosť prostredníctvom rôznych informačných médií.

Tomu sa hovorí hodená rukavica. Popozerali sme sa po okolí našej školy a nápad bol tu. V rámci našej účasti sme sa zamerali na zbieranie dažďovej vody zo strechy našej školy. S vedomím, že voda je vzácny zdroj a jej úspornejšie využívanie môže prispieť k udržateľnejšiemu životnému štýlu, sme sa rozhodli využiť príležitosť, ktorú ponúka príroda. Nenecháme predsa túto vzácnu tekutinu odtiecť bez úžitku do kanála. Skúsme jej zachytiť do zberných nádob čo najviac a v čase potreby ju využiť na zálievku novovysadených kríkov v areáli našej školy. Po dôslednej obhliadke areálu sme vybrali vhodné miesta. Voľba padla na zber vody z prístreškov nad vchodmi do budovy školy a zo strechy telocvične. Najlepšie by bolo zbierať vodu z celej školskej strechy, toto riešenie je dnes nemožné, pretože voda zo strechy je vnútorným potrubím školy, priamo odvádzaná do kanalizácie. Projektanti našej školy nerátali s klimatickými zmenami. Pomocnú ruku vo financiách podala spoločnosť KOMVak Komárno, ktorá zakúpi 3 zberné nádoby na dažďovú vodu v celkovej hodnote 600 eur. Momentálne čakáme na ich dodanie a náš šikovný školník už bude vedieť, čo s nimi. Týmto jednoduchým riešením chceme ukázať, že aj malé kroky môžu mať veľký pozitívny dopad na prostredie okolo nás. Okrem samotného zbierania vody máme v pláne vzdelávať našich mladších spolužiakov formou rovesníckeho učenia. Trochu sa zahráme na učiteľov a ukážeme, že každý z nás, malý či veľký, dieťa či dospelák môže prispieť k rozvoju trvalej udržateľnosti prostredníctvom malých, no významných krokov.