Európske športové hry v ŠKD

01.10.2023

#BeActive - 9.ročník Európskeho týždňa športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe.
Slovensko je jedna z 40 krajín Európy, ktorá sa projektu zúčastňuje. Naša škola ako jeden článok #BeActive School 2023 vytvorila projekt pod názvom "Európske športové hry v ŠKD".
Deti na školskom dvore prebehli 7 z európskych krajín - 7 stanovíšť, ktoré predstavovali: Veľkú Britániu, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Grécko a Fínsko. Na stanovištiach delegátky krajín – vychovávateľky, privítali športovcov v danej cudzej reči s pestrofarebnými pútačmi a vlajkami. Zoznámili ich s faktami a kuriozitami o krajine a predstavili jej typickú športovú hru. Deti si s radosťou vyskúšali celú škálu pestrých, tradičných pohybových aktivít. Tým sme splnili cieľ projektu, činorodosť, ktorá nabáda k pohybu a zdravému životnému štýlu.