Dni nezábudiek

26.10.2023

10. októbra si pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Symbolom duševného zdravia sú nezábudky, poukazujú na zraniteľnosť ľudskej duše. V rámci dní nezábudiek v našej škole pripravila pani psychologička zaujímavé aktivity, ktorými si v každej triede žiaci pripomenuli vážnosť duševných porúch a dôležitosť im predchádzať. V rozhovoroch preukázali schopnosť vyjadriť svoj názor, argumentovať, tvorivosť pri riešení úloh, ako i veľkú dávku empatie. Vyskúšali si i rôzne relaxačné techniky, páčili sa im dychové cvičenia a krátka meditácia. Každý priložil ruku k dielu a na putovné plátno žiaci kreslili, čo všetko môže človek robiť, aby bol v pohode. Napísali i povzbudivé odkazy pre iných žiakov.

Ak sa hovorí, že smiech a úsmev liečia, pri duševnom zdraví to platí dvojnásobne! Prajeme každému z vás veľa dôvodov na šťastný úsmev a pevné duševné zdravie!