Dielňa malých majstrov

22.06.2023

je názov krúžku, ktorý funguje na našej škole už 10 rokov pod vedením p. uč. Annamárie Erdélyiovej. Ako aj názov krúžku prezrádza, je to krúžok určený pre žiakov, ktorí sa neboja zobrať do ruky pílku, pilník, rašpľu, kladivo a iné náradie, aby z kúska dreva, drôtu, polystyrénu alebo kartónu vyčarovali nádherný predmet. Za tento dlhý čas sa v školskej dielni vystriedalo veľa šikovných žiakov a žiačok. Aj tento rok sa pravidelne stretávali a vyrobili naozaj krásne výrobky. Môžete sa o tom presvedčiť na priložených fotografiách, ktoré sú ukážkou tohtoročnej práce.