Didaktické hry, alebo „Nie sme žiadne drevá, máme športové telá!“

06.10.2023

3.A + 3.B pocit chladného rána zašliapali do pedálov a ani silný protivietor na hrádzi nepotlačil ich odhodlanie. Víťazne dorazili do Novej Stráže. V cukrárni načerpali ďalší zdroj energie, ktorý s pôžitkom spotrebovali na spiatočnej ceste. Celá cyklomasa tretiakov si naplno vychutnávala teplé slnečné lúče, farby jesennej prírody na brehu Dunaja, spev vtákov, unikátny Monoštorský most, emócie na tvárach vodičov áut, ktorí im dávali prednosť v mestskej doprave

Celkovo 13 km bicyklom upevnených znalostí, rozvinutých nových vedomostí a zocelených schopností.