Deň Zeme 2023

21.04.2023

Tento rok sme si na 1. stupni pripomenuli Deň Zeme rôznymi aktivitami, ktoré sa začali prvým zvonením a skončili až odchodom z ŠKD. Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov množstvo pekných, ale hlavne náučných aktivít. Žiaci vypracovávali rôzne úlohy, rozprávali sa o dôležitosti ochrany životného prostredia, pozerali videá a rozprávky o triedení odpadu, spievali detské pesničky, učili sa, aké je dôležité včelstvo pre našu planétu. Prváci zasadili na planétu zatiaľ len kreslené stromy a spestrili ju zvieratkami, ale druháci sa podujali zasadiť aj živé kvetinky a vyzbierali smeti v areáli školy. Každá trieda spracovala svoje úžasné dopoludnie na plagáte, ktorý vyvesila pred vchodom do školy. Zábavný deň pokračoval v školskom klube, kde pani vychovávateľky pripravili sedem stanovíšť - od náučného kvízu o Zemi, cez opatrné krôčiky prírodou, skákaním a behom so zvieratkami, až po efektívne zrecyklovaný odpad. Na záver dňa sa v záplave slnečných lúčov farbami zeme spečatilo priateľstvo o ochrane životného prostredia. Deň to bol perfektný, ale hlavne poučný. Dúfame, že všetkými týmito aktivitami sme prispeli k tomu, aby naše deti chápali dôležitosť ochrany životného prostredia a tým aj celej Zeme.