Čítanie nás baví

23.04.2024

Čítanie je aktivita, ktorej sa môžeme venovať za každého počasia. Kniha nás nielen pobaví, ale poskytne aj nové informácie alebo nám dá podnet pre hľadanie nových informácií a faktov. Presne tak postupovali aj deti z 3. a 5. oddelenia ŠKD na ZŠ J.A.Komenského. Pod hlavičkou UNICEF sme našli rozprávky z rôznych krajín, nestačilo nám si ich len prečítať. Rozprávku sme ilustrovali a potom to prišlo. Z knihy, z internetu sme hľadali základné informácie o krajine, a čo sme si zapamätali, to sme dali na papier. Priložili sme ilustrácie a vznikla nástenka, aby sme získané poznatky podali aj iným spolužiakom.