Biela pastelka 2021

24.09.2021

Dňa 24.9.2021 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka BIELA PASTELKA 2021, na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Tešíme sa, že sme dobrovoľným príspevkom podporili dobrú vec. Ďakujeme koordinátorke p. uč. Dobrovickej a dobrovoľníčkam z 9.B - Deniske, Pavlínke, Barbare a Simonke.