Ako šla knižka do knižnice

15.11.2021

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne zorganizovala na našej škole zaujímavé predstavenie. Zástupkyne vydavateľstva Buvik oboznámili deti s vydavateľstvom, ktoré vydáva knižky pre deti a porozprávali im, ako vzniká rozprávková knižka. A zrazu jedna z knižiek aj ožila: Kde bolo, tam bolo, žila raz Kozička a kozliatka. Opona sa dvíha a deti so zatajeným dychom sledujú klasickú rozprávku, ktorá ožila pod vedení bábkoherečiek Kristíny Svitekovej a Barbory Krajč Zamiškovej z divadla TUŠ. Potom sa klasická rozprávka otočila a dostala aj mestskú podobu. Zo siedmich kozliatok sa do mesta presťahovali tri kozliatka, ale vlk ich prenasledoval aj v meste. Bábkoherečky veľmi prirodzene vtiahli deti do predstavenia. Kozliatkam deti darovali mená Oliver, Tobi, Tomáš. Klasické ponaučenie sa nevytratilo: "Dobro zvíťazilo nad zlom." Deti sa odvďačili herečkám za ich famózny výkon burácajúcim potleskom. Ďakujeme za nádherný zážitok a ešte dlho budeme spomínať na Tomáša, Tobiho a Olivera.