Aby deti poznali korene a kultúru

23.05.2022

Aby deti poznali korene a kultúru svojej vlasti, aby videli, ako krásne, poskromne, ale i veselo sa žilo kedysi a pamätali si, že ešte stále existujú na svete miesta, kde si tradíciu ľudia vedia patrične uctiť a chrániť, vycestovali sme v rámci krúžkovej výtvarnej činnosti do čarovnej dedinky Čičmany. Čičmany preslávili drevené chalúpky s unikátnou geometrickou ornamentikou, ktorá sa objavuje aj na dresoch našich športovcov.

Potom naša cesta viedla do Sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej k ujovi Peťovi Dolinajovi, ktorý nám predviedol ľudové umenie ručne tvarovaného a fúkaného skla. Máme veľmi zvedavé, pozorné a vnímavé deti, ktoré mali veľa otázok. Ujo Peťo nás pochválil, lebo dávno nemal takých úžasných poslucháčov. Samozrejme, že sme si aj kúpili jeho výrobky, aby sme potešili seba aj našich blízkych. Plní zážitkov sme sa vybrali na cestu domov...

Deti JaKomenský a pani učiteľky Ľ. Mrázová a G. Kamocsaiová