A máme to v kapse! Vyhrali sme!

24.04.2024

Deň Zeme 2024 bol pre nás šťastný deň. Prišiel mail:

Srdečne GRATULUJEME!

V zmysle štatútu súťaže sa stávate víťazmi a získavate pre Vašu školu - Základná škola Jána Amosa Komenského v Komárne s projektom "Ani kvapka vody nazmar":

  • finančnú výhru 1000 eur, ktorú môže škola použiť v rámci vzdelávacieho procesu podľa vlastného uváženia;

  • zaujímavé a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a odmenu pre koordinátora projektu.

V akej súťaži sme to vyhrali?

V 2. ročníku súťaže "Greenfluenceri a energia", ktorú v šk. roku 2023/2024 vyhlásila nezisková organizácia Ekofond SPP. Cieľom súťaže je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora pri hľadaní udržateľných riešení z oblasti životného prostredia. My sme sa zamerali na zachytávanie dažďovej vody zo strechy školy do zberných nádob a jej následné využitie na zalievanie zelene v budove školy a aj na školskom dvore. A kde sú tie slávne nádoby? Pri obidvoch vchodoch do školy a jedna pri vchode do telocvične - malý dvor. Takmer mesiac už plnia svoju úlohu. Veľké poďakovanie patrí spoločnosti KOMVaK, ktorá prebrala celú finančnú stránku projektu na seba.

Ďakujeme za pomoc a predovšetkým sa tešíme z nášho víťazstva!

Členovia víťazného tímu: Nina Bačinská, Filip Kubík, Matej Németh - všetci z 9.B.