4.A zveľaďuje okolie školy

28.05.2021

4.A trieda veľmi rada zveľaďuje po celý rok okolie školy. Zvládne práce ako veľkí žiaci.
Práca im ide od ruky.