3.cé na časovej priamke

25.04.2024

Usporiadať svoj život a svoju rodinu do časovej priamky bola zábava a dozvedeli sme sa opäť všeličo nové o spolužiakoch. Pravdaže, dôležitá bola aj prezentácia pred celou triedou. Zvládli sme to na jednotku.