2.cé v projekte "ČÍTAJME SI 2023"

06.06.2023

Hoci sme športovci, máme radi knihy a pravidelne navštevujeme knižnicu. Tento rok sme sa zapojili do projektu "Čítajme si 2023". V komárňanskej knižnici sme si spolu prečítali príbehy nezbedných písmeniek a teta knihovníčka Katka nám darovala pekné záložky do kníh. Porozprávali sme sa o knihách, ktoré nás bavia a späť do školy si každý z nás niesol ďalší príbeh ukrytý v peknej knižke. Teta Katka, ďakujeme!