Krúžok informatiky
pre prvákov


Budeme sa stretávať ,aby sme obohatili 
svoje znalosti v počítačovej technike. Počítače či tablety chceme ovládať tak, aby sme už na budúci rok mohli riešiť matematické súťaže ako: ibobor, Maksík, či Klokanko.

A tak poďme s radosťou nato...

Pani učiteľka Marika