Kozmix

Viete KTO a ČO je KOZMIX?

Vzdelávací portál KOZMIX na našej škole používame už osem rokov. Predstavuje pre nás základ digitálneho vzdelávacieho obsahu. Je to multimediálny, interaktívny materiál, ktorý obsahuje vysvetlenie učiva, simulácie a rôzne aktivity pre žiakov. Dieťa sa hrá a zároveň sa učí. Veku primeraná grafika, okamžitá spätná väzba a pútavé témy uspokoja zvedavosť detí.

Je aj vhodným doplnkom online učenia. Okrem toho ponúka aj prierezové témy, ktoré sú spracované formou projektov. Vďaka týmto možnostiam sme s deťmi našej školy absolvovali projekt s environmentálnou témou Misia Modrá planéta a finančnú zdatnosť získavame v Malej finančnej akadémie s Kozmixom.

Kozmix sa stal náš talizman a jeho kamaráti sú našimi kamarátmi.

Pani učiteľka G. Kamocsaiová a Kozmix trieda 4.B


MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA s Kozmixom je unikátny projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti už na prvom stupni základnej školy. Hlavným cieľom je citlivo rozvíjať zodpovedný prístup k hospodáreniu s financiami už od mladšieho školského veku. Z našej školy sa do projektu zapojila trieda 4.B s pani učiteľkou G. Kamocsaiovou.

Vyučovanie prebieha v piatich tematických blokoch, ktoré sú zamerané na rozvoj čiastkových kompetencií určených v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.
Žiaci sú rozdelení do tímov, pričom každý tím má svoje meno, bankára, architektov a na zdokumentovanie aktivít, novinárov. Žiaci pracujú s peniazmi (kozmixami), sporia, evidujú príjem, výdavky a zostatok. Za nasporené peniažky začnú stavať mesto - KOZMIXOVO.