Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka

Chcete sa zdokonaliť v pravopise a super písať diktáty? Chcete učivá, ktorým ste nerozumeli počas online vyučovania nanovo vysvetliť? Chcete sa naučiť pracovať so slovníkmi a vedieť vyhľadávať významy slov, frazeologizmy, synonymá, cudzie slová? Chcete zdokonaliť svoju slovnú zásobu a pracovať s tvorivými cvičeniami súťaživou formou? Chcete uspieť na Monitore? 


Ak áno, prihláste sa na krúžok. 

Krúžok pracuje pod dohľadom pani učiteľky Marty Profantovej.