Kin-ball

Loptovú hru kin-ball trénujeme od septembra 2019. Prioritne je určená žiakom piateho až siedmeho ročníka bez podmienky športového talentu. Našou aktuálnou úlohou je zvládnuť základy hry.

Základný princíp kin-ballu

Kin-ball je kolektívna pohybová hra, ktorá vznikla v Kanade na konci osemdesiatych rokov minulého storočia. Dnes je populárnou pohybovou aktivitou pre obe pohlavia na hodinách telesnej výchovy vo viacerých krajinách, ale teší sa obľube aj v starších vekových kategóriách. Jeho osobitým prínosom je, že základné pohybové schopnosti, motorické zručnosti, interpersonálne a postojové kompetencie sa rozvíjajú prirodzeným, nenásilným a zábavným spôsobom a vďaka silnému emocionálnemu náboju má výrazne motivačný charakter.

Kin-ball vylučuje individualizmus, hru na jedného hráča alebo hru na potlačenie jedného hráča alebo družstva. Nezáleží pritom na telesnej stavbe hráčov, či je niekto malý, veľký, tučný alebo chudý a je založený na spolupráci všetkých členov družstva. Stačí jedna lopta a rozlišovacie dresy troch farieb. Kin-ball je jediná hra, kde súčasne proti sebe hrajú tri družstvá. Každý hráč je v pohybe minimálne 72 % herného času, čo je najviac zo všetkých kolektívnych športov.

Predmetom hry je špeciálna ľahká nafukovacia lopta s priemerom 122 cm a hmotnosťou približne 1 kilogram. Na hru vonku je určená lopta o niečo ťažšia a menšia s priemerom 102 cm.

Kin-ball je dynamická hra, pri ktorej samotné pravidlá hry nútia všetkých hráčov byť neustále v pohybe.