Hravá geografia

Krúžok Hravá geografia je už niekoľko rokov v ponuke krúžkov našej školy. Krúžok je navštevovaný žiakmi, ktorí chcú vedieť uplatniť svoje poznatky z hodín v praxi a spoznať svet okolo seba v širších súvislostiach. Taktiež slúži ako príprava na školské, okresné, poprípade krajské kolo geografickej olympiády. Každý priaznivec geografie je srdečne vítaný.

Krúžok vedie pani učiteľka Marta Karabinošová.