Fyzikálny krúžok

Našim cieľom je prostredníctvom úloh, príkladov, jednoduchých pokusov pochopiť fyzikálne zákony a zákonitosti okolo nás. Svet ponúka množstvo zaujímavých vecí či dejov. Stačí len otvoriť oči, chvíľu pozorovať a rozmýšľať. Naša práca je odmenená poznaním a každoročnou účasťou na okresných kolách fyzikálnej olympiády.

Krúžok vedie pani učiteľka Aneta Kamocsaiová.