Ekosystémy pod oknom

Týmto projektom, vytvoríme spoločný priestor v átriu školy, kde sa budú stretávať žiaci, učitelia a rodičia. Nové priestory s príkladmi ekosystémov budú slúžiť na oživenie vyučovacích hodín environmentálnej výchovy, biológie, prírodopisu, techniky a ďalších predmetov formou outdoorového učenia sa a tiež ako miesto na oddych. Priestory názorne posilnia povedomie žiakov o problematike životného prostredia a dôležitosť environmentálnej výchovy. Naším projektom chceme motivovať a podporiť kolegov, aby sa nebáli využívať prvky moderného vyučovania a prepájať ich s tradičným vyučovaním. Každý žiak našej školy by mal možnosť zažiť úspech na vyučovacích hodinách a v spoločnej zodpovednosti podieľať sa na budovaní školy. Do projektu budú významne zapojení rodičia v spoločnej práci s učiteľmi a žiakmi.

Projekt finančne podporuje Nadácia ZSE v rámci grantového programu Výnimočné školy.