Divadelníček

Záujmový krúžok vznikol na našej škole pred dvoma rokmi a navštevujú ho deti, ktoré rady rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu vo svete divadla. Vytvorili sme detský recitačný kolektív KU-FÓR, ktorý sa v minulom školskom roku v súťaži divadiel poézie úspešne prebojoval až na celoslovenskú prehliadku najlepších divadelných súborov.

Všetky inscenácie sú témou blízke deťom, odzrkadľujú ich prežívanie, pocity, problémy, radosti. Zaujímavosťou je, že všetky súčasti inscenácie tvoríme spoločne - výber textov, javiskové prevedenie, kostýmy, hudbu...

"Deti sú neskutočnou studnicou nápadov a tvorivosti. Treba ich len počúvať."

Krúžok pracuje pod dohľadom pani učiteľky Kataríny Ďurčovej a Ľubice Mrázovej.