Čítame radi

Na našej škole kladieme veľký dôraz na čítanie s porozumením. Od prvého ročníka podporujeme žiakov v čítaní kvalitnej detskej literatúry. Realizujeme rôzne aktivity zamerané na podporu čítania, organizujeme besedy so spisovateľmi, pravidelne navštevujem mestskú knižnicu, každoročne sa zapájame do celoslovenského projektu záložka spája školy. Pred dvoma rokmi sme privítali na škole putovnú výstavu Osmijankova literárna záhrada. Preto ani nebolo otázkou, či sa zapojíme do projektu Čítame radi, ktorý vyhlásilo ministerstvo školstva. Najviac nás potešilo, že sme v projekte boli úspešný a tak sme dostali 800 eur na nákup kníh pre žiakov našej školy. Na chodbe školy sme zriadili voľne prístupný Relax kútik, kde môžu žiaci tráviť prestávky a voľný čas s dobrou a kvalitnou knihou.