Čerstvé hlavičky

V školskom roku 2023/2024 obchodný reťazec Kaufland poskytuje týždenne raz čerstvé ovocie a zeleninu pre všetkých žiakov školy.

Projekt Čerstvé hlavičky napomáha k motivovaniu a vzdelávaniu detí v dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny. Vďaka pravidelnému prísunu ovocia alebo zeleniny, si deti vytvárajú zdravý návyk a pozitívne asociácie k čerstvému ovociu a zelenine. Pri jeho výbere sa zohľadňuje predovšetkým sezónnosť ako aj lokálna dostupnosť. Aby deti spoločne objavovali chute, ktoré doposiaľ nepoznali, z času na čas sa v rámci projektu stretnú aj s exotickejšími druhmi ovocia.


zdroj: Čerstvé hlavičky | Kaufland (cerstvehlavicky.sk)