Úspešní žiaci 2018/19

 • Spev populárnej piesne Spev populárnej piesne

  Dnes našu školu reprezentovali dievčatá na Súťaži v speve populárnej piesne, ktorú organizoval Dom Matice slovenskej v Komárne. Tamara Horváthová si vyspievala 1.miesto a Lara Keller 2.miesto. Blahoželáme a zároveň poďakovanie patrí pánovi vychovávateľovi Igorovi Prokopovi, ktorý ich na súťaž...

 • Mladý vedec Mladý vedec

  Mladí vedci sú mladí vedci z Komenského! Dňa 24. 10. 2018 sme sa zúčastnili súťaže Mladý vedec, ktorú organizovalo Gymnázium Ľ. J. Šuleka. Naši deviataci z 9.B Vendula Bendlová , Daniela Murová a Peter Schrimpel obsadili fantastické 1. miesto. Žiakov pripravovali p.uč. Ž. Dobrovická, M. Töltésyová...

 • Deutsch macht Spaß Deutsch macht Spaß

  Zapojili sme sa do súťaže v nemeckom jazyku Deutsch macht Spaß v Gymnáziu Ĺ.J. Šuleka.Bol to zábavný deň plný zážitkov a nových skúseností a to najlepšie .... tamdadadá......obsadili sme 1.miesto!

 • Voda v dejinných súvislostiach Voda v dejinných súvislostiach

  Naši žiaci sa zúčastnili odborného sympózia História Komárna vzdialená i blízka na tému Voda v dejinných súvislostiach a následne súťažili vo 4. ročníku súťažného kvízu s touto tematikou. Obhájili opätovne prvé miesto s pomedzi základných a stredných škôl, ktoré sa tohto kvízu v okresnom archíve...

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno