2019/2020

2018/2019

2016/2017

II.C bola  7. októbra poslom dobrej nálady na celom prvom stupni našej Školičky-Sovičky. Nakoľko bol Svetový deň úsmevu , naša trieda to od rána s úsmevom riadne roztočila. Pani učiteľka Katka Ďurčová vymyslela úžasný plán, ako potešiť a vyvolať úsmev na tvári každému na ročníkoch 1.až 4. Napiekla snáď 300 sladučkých ,,smajlíkov", ktoré sme potom v sprievode  detí z II.C porozdávali žiačikom a pedagógom všetkých tried. Bolo to milé dopoludnie, pretože úsmev, ten fakt dokáže zázraky!

2015/2016

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno