... škola plná nápadov

Monitor 9:  Školský rok 2016/2017

Základné_informácie_T9-2017_fin monitor

Monitor 9:  Školský rok 2015/2016

Pokyny_pre_administratorov_T9_2016

Testovanie 9

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Informačný Buletin pre rodičov - Testovanie 9 online

klikni

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno