... škola plná nápadov

Testovanie 5

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Informačný Buletin pre rodičov - Testovanie 5 online

List riaditeľom_GS E-Test 5_offline_final.pdf

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno