Školská jedáleň

Školská jedáleň Komenského 3, Komárno
+421 35 7 700 813
komenskeho@jedalen.net

Vážení rodičia a stravníci, ponúkame Vám novú možnosť priameho vyhlasovania
zo stravy cez internet a k tomu je potrebné:

- registrovať sa na našej webstránke vyplnením formulára v menu "Registrácia", pričom je potrebné uviesť Váš variabliný symbol (nájdete na šeku vyúčtovania stravného)
- po schválení registrácie obdržíte e-mailom prihlasovacie údaje do internetovej aplikácie
- následne po prihlásení sa do aplikácie môžete pridávať žiadosti na odhlásenie zo stravy resp. na  prihlásenie na stravu

Odhlásiť sa zo stravy  je možné iba deň vopred do 13:00

Odhlásiť sa zo stravy je možné formou:

- cez internetovú aplikáciu https://komenskeho.jedalen.net
- osobne v kancelárii školskej jedálne v pracovnom čase od 7,00 - 15,00 hod.
- telefonicky - na tel.čísle 035/ 7 700 813 v pracovnom čase od 7,00 - 15,00 hod.
- emailom na adresu: komenskeho@jedalen.net – zadaním: meno, priezvisko, trieda, dátum vyhlášky

V prípade choroby (prvý deň) si môže stravník (zákonný rodič) obed odobrať do vlastného obedára v čase od 11,30 – 13,30 hod. Ďalšie dni v čase choroby sa odhlasujú zo stravy.

Skupinové odhlasovanie – výlety, exkurzie a pod. organizované školou sa odhlasujú písomne so zoznamom stravníkov, 48 hodín vopred (z dôvodu objednávky tovaru).

Z prevádzkových dôvodov, ak je škola uzavretá (pre chorobnosť a iné) je potrebné nahlásiť 24 hodín vopred, v tomto prípade školská jedáleň vyhlási zo stravy každého stravníka.

Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali z obedov osobne a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať počas neprítomnosti v škole.

Ak sa stravník odhlási z obeda včas, zníži sa platba v nasledujúcom mesiaci o cenu odhlásených obedov.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno