Mesačný plán činnosti

  December  

3. 12.

Zasadnutie Detského parlamentu

13:45 – 14:30

5. 12.

Návšteva knižnice II.B

9:00 – 11:00

5. 12.

ZRŠ a konzultácie

1. stupeň od 16:00

2. stupeň od 16:30

6. 12.

Možno príde aj Mikuláš – ranný program

7:00 – 8:00

6. 12.

Návšteva kina. Snežný chlapec /ŠKD/

14:00 – 16:00

9. 12.

Možno priletí aj Mikuláš

14:00

10. 12. – 12. 12.

Vianočné trhy

14:00 – 16:00

10. 12.

Školské kolo Pytagoriády (3. – 5. ročník)

8:00 – 9:00

11. 12.

Školské kolo Pytagoriády (6. – 7. ročník)

8:00 – 9:00

14. 12.

Vianočné pásmo na Nám. gen. Klapku

14:00 – 14:30

16. 12. – 19. 12.

Predvianočný týždeň

- klzisko

- kino

- Santa's Café /Mikibufet

- vianočná alej

08:00 – 12:30

08:30 – 13:30

17. 12.

Šaliansky Maťko – školské kolo

14:00 – 15:00

19. 12.

Športový turnaj pre 2. stupeň

Celý deň

19. 12.

Vianočný pozdrav /Margarétka/ v Klube dôchodcov

14:00 – 15:00

20. 12.

Možno prídu aj Vianoce - ranný program

7:00 – 8:00

20. 12.

Jedličková (v triedach)

Celý deň

23. 12. – 7. 1.

Vianočné prázdniny

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno