PONUKA KRÚŽKOV  V ŠKOLSKOM  ROKU 2020/2021    
Názov krúžku Vedúci krúžku Veková kategória Deň Hodina 
Margarétky  A.Schuchmannová 1.- 5.ročník pondelok 13,30- 14,30
Margarétky  V.Harmatová 1.- 5.ročník pondelok 13,50-14,50
Basketbal R.Kajtor 1. aj 2. stupeň podľa záujmu  
Loptové hry K.Balázsová 1.-3.ročník pondelok 16,00-17,30
Pop hudba a spev I.Prokop 1.-8.ročník utorok 16,30-17,30
Hravé čítanie S. Kučerová 1.B utorok 12,30-13,30
Hravá matematika S. Kučerová 1.B utorok 13,30-14,30
Výtvarný krúžok Ľ.Mrázová 1.stupeň štvrtok 13,30-14,30
Tvorivé dielne G.Kamocsaiová 1.stupeň štvrtok 13,30-15,30
Divadelníček-prípravka Ľ.Mrázová 2.-6.ročník utorok 13,30-14,30
Divadelníček K. Ďurčová 2.-6.ročník utorok 13,30-14,30
Mladý zdravotník A.Valíčková 3.-4.ročník pondelok 13,30-14,30
Literárny krúžok N. Trávničková 3.ročník utorok 13,00-14,00
Volejbal pre začiatočníkov K.Balázsová 4.-6.ročník streda 16,00-17,30
Mladý programátor Á.Jobbágyová 4.-9.ročník utorok, štvrtok 13,50-14,50
Matematika M.Potáschová 4.ročník streda 13,30-14,30
Čítanie s porozumením M.Potáschová 4.ročník pondelok 13,00-14,00
Biologický M.Töltésyová 2.stupeň streda 13,50-14,50
Výtvarný krúžok Ľ.Mrázová 2.stupeň streda 13,30-14,30
Hravá geografia M.Karabinošová 2.stupeň pondelok 13,50-14,50
Volejbal F.Sudora 2.stupeň pondelok 13,50-15,50
Dielňa malých majstrov A.Erdélyiová 2.stupeň streda 13,45-14,45
Handmade S. Kučerová 5.-9.ročník štvrtok 13,50-15,50
Mladý chemik Ž.Dobrovická 7.-9.ročník utorok 13,45-15,45
Matematický krúžok- príprava na súťaže H.Frühaufová 8.-9.ročník streda 13,45-14,45
Kondície zo slov.jazyka I.Sedláčková 9.C štvrtok 13,45-14,45
Fyzikálny krúžok A.Kamocsaiová 9.ročník štvrtok 13,50-14,50
Cvičnia z matematiky A.Erdélyiová 9.ročník utorok 13,45-14,45
Kondičné cvičenia zo SJL M. Jiríčková 9.ročník štvrtok 13,50-14,50

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno