Záujmová činnosť

 • Veselo s Osmijankom Veselo s Osmijankom

  Čítanie veselých príbehov potláča nudu, rozvíja predstavivosť, slovnú zásobu, tvorivosť detí, lásku k materinskej reči. Pestuje v deťoch návyk čítať vo voľnom čase. V každej knižke zažívajú nové príbehy, ktoré pociťujú na vlastnej koži.  Knihy nám dodávajú istotu v rozprávaní vlastných...

 • Mediálny krúžok Mediálny krúžok

  Máš veľa nápadov, o ktorých chceš dať vedieť? Vieš sa pýtať, vyzvedať? Chceš tvoriť médiá podľa seba alebo si to vyskúšať? Tento krúžok je zameraný na ochutnávku práce s rozhlasom, časopisom aj televíziou. Je vhodný aj pre žiakov, ktorí nenavštevujú predmet mediálna výchova. Ponúka možnosť vytvoriť...

 • Krúžok MLADÝ CHEMIK Krúžok MLADÝ CHEMIK

  Krúžok  pracuje  už deviaty rok. Navštevujú ho žiaci siedmeho až deviateho ročníka. Je zameraný na rozvíjanie manuálnych zručností, ktoré sú obohatené o radosť z experimentovania. Pomocou jednoduchých  pokusov žiaci objavujú čaro chémie.    Jednotlivé pokusy sú...

 • Krúžok ruského jazyka Krúžok ruského jazyka

  Krúžok  vznikol  na základe požiadavky a záujmu žiakov z rôznych ročníkov a ich rodičov naučiť sa po rusky. Darí sa nám využívať  rovesnícke  učenie  –  vlaňajší  členovia  pomáhajú nováčikom. Zábavné je zoznámenie sa s azbukou – píšeme aj...

 • Hravá geografia Hravá geografia

  Krúžok Hravá geografia je už niekoľko rokov v ponuke krúžkov našej školy. Krúžok je navštevovaný žiakmi, ktorí chcú vedieť uplatniť svoje poznatky z hodín v praxi a spoznať svet okolo seba v širších súvislostiach. Taktiež slúži ako príprava na školské, okresné, poprípade...

 • Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka

  Do mozaiky prezentovaných krúžkov  každoročne  pribúda i krúžok s výstižným názvom Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka. Už zo samotného názvu vyplýva, že  siedmu  vyučovaciu hodinu sa  s prihlásenými žiakmi venujeme zdokonaleniu pravopisu formou krátkych...

 • Počítačový krúžok Počítačový krúžok

  V našej triede je  zábava. Stretávame sa každý týždeň už tretí rok. Keď neriešime matematické úlohy,tak tvoríme pekné prezentácie. Získanými zručnosťami a vedomosťami sa zapájame do všetkých matematických súťaží.Darí sa nám. A tak sa určite budeme stretávať aj budúci rok spolu s...

 • Tvorivé dielne Tvorivé dielne

  Tvorenie je radosť! Krúžok je vhodný pre deti s fantáziou a nekonečnými tvorivými schopnosťami, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami. Cieľom krúžku je naučiť deti tvoriť rôzne veci, obrázky, výtvarné diellka z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a...

 • Krúžok Loptové hry Krúžok Loptové hry

  Športovať môže začať každý už od útleho veku, dôležité je však, aby dieťa aktivita tešila a zároveň podporovala jeho všestranný telesný rozvoj. Je známe, že šport podporuje cieľavedomosť a sebadisciplínu, buduje vzťah k športu a vyvoláva v dieťati radosť z dosiahnutých výsledkov. Zapojenie sa detí...

 • Krúžok DIVADELNÍČEK Krúžok DIVADELNÍČEK

  Záujmový krúžok vznikol na našej škole pred dvoma rokmi a navštevujú ho deti,  ktoré rady rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu vo svete divadla. Vytvorili sme detský recitačný kolektív KU-FÓR, ktorý sa v minulom školskom roku v súťaži divadiel poézie   úspešne...

1 | 2 >>

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno