Záujmová činnosť

 • Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka

  Do mozaiky prezentovaných krúžkov  každoročne  pribúda i krúžok s výstižným názvom Kondičné cvičenia zo slovenského jazyka. Už zo samotného názvu vyplýva, že  siedmu  vyučovaciu hodinu sa  s prihlásenými žiakmi venujeme zdokonaleniu pravopisu formou krátkych...

 • Počítačový krúžok Počítačový krúžok

  V našej triede je  zábava. Stretávame sa každý týždeň už tretí rok. Keď neriešime matematické úlohy,tak tvoríme pekné prezentácie. Získanými zručnosťami a vedomosťami sa zapájame do všetkých matematických súťaží.Darí sa nám. A tak sa určite budeme stretávať aj budúci rok spolu s...

 • Tvorivé dielne Tvorivé dielne

  Tvorenie je radosť! Krúžok je vhodný pre deti s fantáziou a nekonečnými tvorivými schopnosťami, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami. Cieľom krúžku je naučiť deti tvoriť rôzne veci, obrázky, výtvarné diellka z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a...

 • Krúžok Loptové hry Krúžok Loptové hry

  Športovať môže začať každý už od útleho veku, dôležité je však, aby dieťa aktivita tešila a zároveň podporovala jeho všestranný telesný rozvoj. Je známe, že šport podporuje cieľavedomosť a sebadisciplínu, buduje vzťah k športu a vyvoláva v dieťati radosť z dosiahnutých výsledkov. Zapojenie sa detí...

 • Krúžok DIVADELNÍČEK Krúžok DIVADELNÍČEK

  Záujmový krúžok vznikol na našej škole pred dvoma rokmi a navštevujú ho deti,  ktoré rady rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu vo svete divadla. Vytvorili sme detský recitačný kolektív KU-FÓR, ktorý sa v minulom školskom roku v súťaži divadiel poézie   úspešne...

 • Fyzikálny krúžok Fyzikálny krúžok

  Našim cieľom je prostredníctvom úloh, príkladov, jednoduchých pokusov pochopiť  fyzikálne zákony a zákonitosti  okolo nás.   Svet ponúka  množstvo  zaujímavých  vecí  či dejov. Stačí   len otvoriť oči, chvíľu pozorovať a ...

 • Krúžok Dielňa malých majstrov Krúžok Dielňa malých majstrov

  Krúžok pôsobí na škole od školského roku 2013/14 a vedie ho pani učiteľka Annamária Erdélyiová. Ako už aj názov napovedá, ide o technický krúžok. Je určený pre žiakov 2. stupňa, ktorých baví práca s technickými materiálmi, predovšetkým s drevom, kovom a plastom. No skúšali sme už aj...

 • Krúžok Populárna hudba a spev Krúžok Populárna hudba a spev

           Ako prebieha náš krúžok? Zábavnou formou -  je založený na nácviku moderných  piesní v rôznych štýloch       napr.: pop, disko, country, rock, latino. Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým...

 • Krúžok Kin-Ball Krúžok Kin-Ball

  Loptovú hru kin-ball trénujeme od septembra 2019. Prioritne je určená žiakom piateho až siedmeho ročníka bez podmienky športového talentu. Našou aktuálnou úlohou je zvládnuť základy hry. Základný príncip kin-ballu Kin-ball je kolektívna pohybová hra, ktorá vznikla v Kanade na konci osemdesiatych...

 • Spevácky zbor MARGARÉTKY Spevácky zbor MARGARÉTKY

  Niekto si pod pojmom margarétka predstaví voňavé, jemné kvety na lúke pohojdávajúce sa v rytme letného vánku. Sú to ale deti, ktoré navštevujú spevácky zbor na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Komárne. Väčšinou sú to žiaci nižších ročníkov, ale v posledných rokoch radi vypomáhajú...

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno