KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020      
Názov krúžku Vedúci krúžku Veková kategória Deň Hodina 
Margarétky  A.Schuchmannová, V. Harmatová 1.a 2.stupeň pondelok 13,30-14,30
Kin ball I.Prokop 5.-7.ročník pondelok 16,00-18,00
Moderný spev I.Prokop 1.-7.ročník utorok,streda 16,30-17,30
Matematika M.Potáschová 3.A utorok 12,45- 13,45
Biologický M.Töltésyová 2.stupeň streda 13,50-14,50
Kondície zo slov.jazyka M.Profantová 9.B pondelok 13,45-14,45
Divadelníček Ľ.Mrázová, K. Ďurčová 3.-9.ročník streda 14,00-15,00
Mladí zdravotníci Ľ.Mrázová 3.-4.ročník štvrtok 13,00-14,00
Výtvarný krúžok Ľ.Mrázová 3.-9.ročník piatok 13,00-15,00
Hravá geografia M.Karabinošová 2.stupeň pondelok 13,30-14,30
Veselo s Osmijankom A.Valíčková 2.A štvrtok 12,30-13,30
Tvorivé dielne G.Kamocsaiová 1.stupeň pondelok 13,30-15,30
Literárny krúžok N. Trávničková 1.stupeň utorok 12,45-13,45
Volejbal F.Sudora 2.stupeň pondelok 13,45-16,00
Hravá slovenčina M.Virágová 1.ročník utorok 13,15-14,15
Mladý chemik Ž.Dobrovická 7.-9.ročník utorok 13,30-15,30
Programovanie a robotika Á.Jobbágyová 6.-9.ročník utorok 14,00-15,30
Matematický krúžok S.Baštrnáková 5.-6.ročník štvrtok 13,45-14,45
Krúžok mediálnej výchovy S.Baštrnáková, S. Kollárovičová 7.ročník streda 14,00-15,00
Ruský jazyk M.Koláriková 3.-9.ročník pondelok 13,50-14,50
Fyzikálny krúžok A.Kamocsaiová 8.-9.ročník utorok, štvrtok 13,45-14,45
Loptové hry K.Balázsová 1.-3.ročník pondelok 16,00-18,00
Mini volejbal K.Balázsová 4.-6.ročník streda 16,00-18,00
Dielňa malých majstrov A.Erdélyiová 2.stupeň streda 13,45-14,45
Príprava na súťaže H.Fruhaufová 7.-9.ročník utorok 13,45-15,00
Basketbal R.Kajtor 1. aj 2. stupeň podľa záujmu  
Rope skipping Borbélyová 4.-5.ročník štvrtok 12,45-13,45
Kondície zo slov.jazyka Sedláčková 8.C streda 13,45-14,45

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno