Školský psychológ: Mgr. Lucia Huláková

Ako školský psychológ ponúkam na ZŠ Komenského poradenstvo a konzultácie. Psychologické poradenstvo sa týka hlavne žiakov školy, kým konzultácie poskytujem prakticky všetkým ktorí prichádzajú do kontaktu so žiakmi, a to hlavne rodičia, učitelia, vychovávatelia, náhradni rodičia, lekári a iní odborníci. Mojou úlohou je hlavne pomáhať žiakom pri školskej adaptácii, pri zvládaní školých výziev ako aj v situáciách keď deti prechádzajú ťažkým obdobím života.
 
V prípade otázok ma prosím kontaktujte na emaily: lucia.hulakova@zskomenskehokn.sk
 
Konzultačné hodiny: Utorok : 7.30 - 8 hod
                                 Štvrtok : 12.30 - 14 hod
 
 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno