PRIDAJ SA AJ TY!

O nás

 • Náš žiak je naša hodnota Náš žiak je naša hodnota

  Sme škola, ktorá dáva každému žiakovi pevné základy a silné krídla, výchovno-vzdelávaciu činnosť smeruje k príprave žiakov na život, učí žiakov kriticky a tvorivo myslieť a úspešne riešiť problémy, v spolupráci s rodičmi vychováva zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a...

 • BUĎ NAŠIM ŽIAKOM! BUĎ NAŠIM ŽIAKOM!

  Prečo? Pretože NAŠA ŠKOLA povzbudzuje vyzdvihuje začleňuje vytvára prostredie, v ktorom všetci naši žiaci môžu vynikať podporuje zvedavosť a tvorivosť žiakov nabáda žiakov vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, mať cieľ a skúšať niečo nové vedie žiakov k ohľaduplnosti, vnímavosti a...

 • Čo budeš v NAŠEJ ŠKOLE robiť? Čo budeš v NAŠEJ ŠKOLE robiť?

  staneš sa našou súčasťou, budeš aj ty JaKomensky Comenia Script – naučíme ťa písať moderným písaným nespojitým písmom, ktoré odbúrava bariéry Jolly Phonics – naštartujeme tvoje vedomosti v angličtine Informatika s Emilom – naučíme ťa ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom...

O nás

 • Čo hovoria kroniky? Čo hovoria kroniky?

  Základná škola Jána Amosa Komenského začala svoje dejiny písať v školskom roku 1976/77, keď sa po prvýkrát otvorili brány novučičkej budovy uprostred rozrastajúceho sa sídliska. Na záverečných úpravách sa podieľali aj členovia pedagogického zboru. Škola svojou veľkosťou patrila a stále...

 • Čo s časom po vyučovaní? Čo s časom po vyučovaní?

  NAŠA ŠKOLA ponúka ŠKD od 6:00 do 17:00                         Detský parlament bohatá ponuka krúžkov spevácky zbor...

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno