ŠKD správy
Deti z 3.b,2c a 3c triedy navštívili v rámci aktivity (dopravná výchova) škd dopravné ihrisko za asistencie p. Grupáčovej z polície. Na úvod absolvovali besiedku o bezpečnom bicyklovaní a obohatili svoje poznatky o pravidlách cestnej premávky a v rámci projektu sa venovali aj téme "super chodec" Na ihrisko išli na kolobežkách, ktoré využili aj počas premávky na ihrisku.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno