Žiaci

Žiaci

  • nevnímajú jazyk cez gramatiku
  • nachádzajú si cestu k témam, ktoré možno nepatrili medzi ich obľúbené
  • rozširujú si svoje obzory
  • postupne sa naučia uvažovať v anglickom jazyku
  • vlastným tempom rozvíjajú svoje schopnosti vyjadriť svoj názor, argumentovať, viesť zmysluplný rozhovor, prezentovať svoje vedomosti a postoje pred publikom
  • používajú „detsky akademickú“ angličtinu

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno