Voda v dejinných súvislostiach

Voda v dejinných súvislostiach

Naši žiaci sa zúčastnili odborného sympózia História Komárna vzdialená i blízka na tému Voda v dejinných súvislostiach a následne súťažili vo 4. ročníku súťažného kvízu s touto tematikou. Obhájili opätovne prvé miesto s pomedzi základných a stredných škôl, ktoré sa tohto kvízu v okresnom archíve zúčastnili.
Lea Dolinská a Daniela Murová z 9.B, Viktor Petrovics z 9.A a Martin Kučera z 8.C
Pripravovala pani učiteľka M. Koláriková.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno