VI.C

VI.C
Triedny učiteľ:Mgr.A.Erdélyiová
Priezvisko

Meno
Agliarulo Michal
Beblavý Kristián
Coufal David
Dobai Vivien
Fiľo Tibor
Gelle Teodor
Gézinger Richard
Holubová Lucia
Horváthová Klaudia
Hrivík Samuel
Chmúrová Erika
Iván Yoriana Alba
Nguyen Hoán Dávid
Rečka Alex
Szobolovszký Mário
Šipošová Angelika
Varga Ema Lara
Vargová Sofia
Zaduban Simon