IX.C

IX.C
Triedny učiteľ:
Mgr. Mária Škuntová
Priezvisko

Meno
Bajcsi Dóra
Borovicza Tibor
Bozsaky Réka
Bujna Ákos
Černá Alexandra
Dluhoš Roland
Ďurakovová Daniela
Konečný Richard
Mátyásová Chiara
Michalčík Dominik
Nagyová Chiara
Németh Viktor
Nguyen Van Tuan Dávid
Pavlík Zdenko
Slančíková Adriana
Slančíková Nikoleta
Šuba  Miroslav
Tóth Adam
Vu Martin Anh