... škola plná nápadov

VII.C

Triedny učiteľ:Mgr.V.Lebidová
Priezvisko

Meno
Ačaiová Nikola
Antalcová Michaela
Bartošová Natália
Bálint Alex
Berecz Mária Zsuzsanna
Cechmeister Tomáš
Čižmár Dominik
Farkasová Barbara
Füri Tibor Dávid
Gyürösi Dárius Sebastián
Hudík Tomáš
Ilčíková Viktória
Korim Róbert
Krivda Matej
Kučera Martin
Kvardová Karolína
Mravúchová Martina
Nyitrai Veronika
Ösziová Dorina
Pálovics Adam
Pavlík Matej
Perpitsová Natália
Pósa Adam Attila
Szabo Oliver
Szlávik Kristián
Tóth Ľudovít
Zrnek Jakub
Žubori Luciano Vittorio

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno